سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنج منظره تولیدی نگین طلاسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنج منظره تولیدی نگین طلاسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنج منظره تولیدی نگین طلاسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنج منظره تولیدی نگین طلاسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنج منظره تولیدی نگین طلا

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم ترنج منظره تولیدی نگین طلا

آماده فروش

کد فرش : 41318
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
رج : 75
طرح : ترنج منظره نگین
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی کاربنی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی نگین طلا نقشه زیبای ترنج حیواندار عالی