تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم  شکارگاه تولیدی لاجوردیتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم  شکارگاه تولیدی لاجوردیتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم  شکارگاه تولیدی لاجوردیتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم  شکارگاه تولیدی لاجوردیتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم  شکارگاه تولیدی لاجوردیتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم  شکارگاه تولیدی لاجوردی

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی لاجوردی

آماده فروش

کد فرش : 41321
محل بافت : قم
عرض : 59 سانتی متر
طول : 89 سانتی متر
عرض با قاب : 83 سانتی متر
طول با قاب : 117 سانتی متر
رج : 75
طرح : شکارگاه لاجوردی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیلی
رنگ حاشیه : نوک مدادی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی لاجوردی نقشه شکارگاه رنگ خاص