سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  شکارگاه تولیدی لاجوردیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  شکارگاه تولیدی لاجوردیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  شکارگاه تولیدی لاجوردیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  شکارگاه تولیدی لاجوردیسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  شکارگاه تولیدی لاجوردی

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی لاجوردی

آماده فروش

کد فرش : 41321
محل بافت : قم
عرض : 59 سانتی متر
طول : 89 سانتی متر
رج : 75
طرح : شکارگاه لاجوردی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیلی
رنگ حاشیه : نوک مدادی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی لاجوردی نقشه شکارگاه رنگ خاص