شش متری بیرجند خشتیشش متری بیرجند خشتیشش متری بیرجند خشتی

شش متری بیرجند خشتی

فروخته شده

کد فرش : 10499
محل بافت : بیرجند
عرض : 201 سانتی متر
طول : 297 سانتی متر
رج : 50
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک
جنس چله : نخ
وزن : 22 کیلوگرم

شش متری مود بیرجند اعلا باف