سردری قشقایی شیراز اعلا دستبافسردری قشقایی شیراز اعلا دستبافسردری قشقایی شیراز اعلا دستبافسردری قشقایی شیراز اعلا دستبافسردری قشقایی شیراز اعلا دستبافسردری قشقایی شیراز اعلا دستباف

سردری قشقایی شیراز اعلا دستباف

فروخته شده

کد فرش : 40891
محل بافت : قشقایی
عرض : 120 سانتی متر
طول : 170 سانتی متر
رج : 60
طرح : شیر و خورشید
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : خردلی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

بسیار ریز باف تمام پشم رنگ گیاهی دستبافت