ذرع و چهارک گلیم ابریشم

ذرع و چهارک گلیم ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 80348
محل بافت : دشت مغان
عرض : 73 سانتی متر
طول : 97 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی مرغی
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک دشت مغان