قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22541
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 198 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : سبز یشمی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم اعلا بافت