قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22540
محل بافت : تبریز
عرض : 158 سانتی متر
طول : 209 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم اعلا بافت