شش متری دستباف تبریز طرح موج مهر نوینفر دو کف ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح موج مهر نوینفر دو کف ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح موج مهر نوینفر دو کف ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح موج مهر نوینفر دو کف ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح موج مهر نوینفر دو کف ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 11102
محل بافت : تبریز
عرض : 203 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 55
طرح : موج مهر نوینفر دو کف ابریشم
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید موج مهر نوینفر کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج