قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید رضایی دو کف ابریشمقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید رضایی دو کف ابریشمقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید رضایی دو کف ابریشمقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید رضایی دو کف ابریشم

قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید رضایی دو کف ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 22538
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : رضایی دو متن دو کف ابریشم
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : سبز آبی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید رضایی کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم