ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی مومنیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی مومنیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی مومنیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی مومنی

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم شکارگاه تولیدی مومنی

آماده فروش

کد فرش : 41328
محل بافت : قم
عرض : 83 سانتی متر
طول : 122 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه تولیدی مومنی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع چارک دست بافت تمام ابریشم قم تولیدی مومنی بسیار اعلا