سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج  تولیدی نگینسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج  تولیدی نگینسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج  تولیدی نگینسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج  تولیدی نگینسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم  لچک ترنج  تولیدی نگین

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج تولیدی نگین

آماده فروش

کد فرش : 41326
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج نگین
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی نگین قم