سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم طرح درختی تولیدی رادانسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم طرح درختی تولیدی رادانسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم طرح درختی تولیدی رادانسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم طرح درختی تولیدی رادانسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم طرح درختی تولیدی رادان

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم طرح درختی تولیدی رادان

آماده فروش

کد فرش : 41325
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 80
طرح : درختی شکوفه دار تولیدی رادان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کله غازی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی رادان نقشه بینظیر درختی شکوفه دار