ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محلوجیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محلوجیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محلوجیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محلوجیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محلوجی

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی محلوجی

فروخته شده

کد فرش : 41324
محل بافت : قم
عرض : 81 سانتی متر
طول : 126 سانتی متر
رج : 80
طرح : بازوبندی تولیدی محلوجی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی محلوجی نقشه بازوبندی اعلا