ذرع و چهارک گلیم ابریشم

ذرع و چهارک گلیم ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 80351
محل بافت : دشت مغان
عرض : 70 سانتی متر
طول : 102 سانتی متر
رج : 0
طرح : دو حوض
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : گل بهی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک دشت مغان