ذرع و چهارک دستباف قم پشمی چله و گل ابریشم طرح یکطرفه ذرع و چهارک دستباف قم پشمی چله و گل ابریشم طرح یکطرفه ذرع و چهارک دستباف قم پشمی چله و گل ابریشم طرح یکطرفه ذرع و چهارک دستباف قم پشمی چله و گل ابریشم طرح یکطرفه

ذرع و چهارک دستباف قم پشمی چله و گل ابریشم طرح یکطرفه

آماده فروش

کد فرش : 41323
محل بافت : قم
عرض : 82 سانتی متر
طول : 116 سانتی متر
رج : 50
طرح : یکطرفه بوته
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت قم پشم و ابریشم نقشه بوته یکطرفه اعلا