تابلو فرش دستباف تبریز سکه پهلوی رخ برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز سکه پهلوی رخ برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61769
محل بافت : تبریز
عرض : 47 سانتی متر
طول : 47 سانتی متر
عرض با قاب : 68 سانتی متر
طول با قاب : 68 سانتی متر
رج : 55
طرح : سکه پهلوی رخ
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : قهوه ای سوخته
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه سکه پهلوی برجسته باف گل ابریشم و چله ابریشم