شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح جدید خطیبی دو کف ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 11110
محل بافت : تبریز
عرض : 203 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید کف متن و حاشیه ابریشم
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم اعلا باف