جفت قالیجه سه متری دستباف تبریز طرح نوینفر پنجاه و پنج رج جفت قالیجه سه متری دستباف تبریز طرح نوینفر پنجاه و پنج رج جفت قالیجه سه متری دستباف تبریز طرح نوینفر پنجاه و پنج رج جفت قالیجه سه متری دستباف تبریز طرح نوینفر پنجاه و پنج رج

جفت قالیجه سه متری دستباف تبریز طرح نوینفر پنجاه و پنج رج

فروخته شده

کد فرش : 22548
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 55
طرح : نوینفر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه نوینفر چله وئ گل ابریشم پنجاه و پنج رج