قالیچه دستباف تبریز نقشه نامی چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رجقالیچه دستباف تبریز نقشه نامی چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رجقالیچه دستباف تبریز نقشه نامی چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج

قالیچه دستباف تبریز نقشه نامی چله و گل ابریشم پنجاه و پنج رج

فروخته شده

کد فرش : 22546
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 55
طرح : نامی تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز طرح نامی پنجاه و پنج رج چله و گل ابریشم