دایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح تقی زاده گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح تقی زاده گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح تقی زاده گل ابریشمدایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح تقی زاده گل ابریشم

دایره دستباف تبریز قطر یک متر طرح تقی زاده گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50230
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

فرش گرد دستبافت تبریز قطر یک متر نقشه جدید تقی زاده گل ابریشم