ذرع و چهارک گلیم ابریشم

ذرع و چهارک گلیم ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 80345
محل بافت : دشت مغان
عرض : 70 سانتی متر
طول : 95 سانتی متر
رج : 0
طرح : سه خشت
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک دشت مغان