پرده ای دستباف بیجار طرح لچک ترنج گل ابریشم اعلا بافپرده ای دستباف بیجار طرح لچک ترنج گل ابریشم اعلا بافپرده ای دستباف بیجار طرح لچک ترنج گل ابریشم اعلا بافپرده ای دستباف بیجار طرح لچک ترنج گل ابریشم اعلا باف

پرده ای دستباف بیجار طرح لچک ترنج گل ابریشم اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 41329
محل بافت : بیجار
عرض : 156 سانتی متر
طول : 217 سانتی متر
رج : 50
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 15 کیلوگرم

پرده ای دستبافت بیجار کردستان نقشه لچک ترنج گل ابریشم ریز بافت گل ابربیشم