جفت شش متری دستباف قشقایی شیراز نقشه هندسی رنگ گیاهیجفت شش متری دستباف قشقایی شیراز نقشه هندسی رنگ گیاهیجفت شش متری دستباف قشقایی شیراز نقشه هندسی رنگ گیاهیجفت شش متری دستباف قشقایی شیراز نقشه هندسی رنگ گیاهی

جفت شش متری دستباف قشقایی شیراز نقشه هندسی رنگ گیاهی

آماده فروش

کد فرش : 11116
محل بافت : شیراز قشقایی
عرض : 200 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 40
طرح : هندسی قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 50 کیلوگرم

۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

جفت شش متری دستبافت شیراز قشقایی شیرازی نقشه هندسی پشم رنگ گیاهی