تابلو فرش دستباف تبریز طرح بینظیر تاج شاهنشاهی برجسته باف تابلو فرش دستباف تبریز طرح بینظیر تاج شاهنشاهی برجسته باف تابلو فرش دستباف تبریز طرح بینظیر تاج شاهنشاهی برجسته باف تابلو فرش دستباف تبریز طرح بینظیر تاج شاهنشاهی برجسته باف تابلو فرش دستباف تبریز طرح بینظیر تاج شاهنشاهی برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح بینظیر تاج شاهنشاهی برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61831
محل بافت : تبریز
عرض : 55 سانتی متر
طول : 65 سانتی متر
عرض با قاب : 77 سانتی متر
طول با قاب : 87 سانتی متر
رج : 60
طرح : تاج شاهنشاهی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید تاج شاهنشاهی شصت رج برجسته بافت بینظیر با قاب سفارشی شیشه ای خاص