پرده ای دستباف اردبیل کف ابریشم طرح زیرخاکی پرده ای دستباف اردبیل کف ابریشم طرح زیرخاکی پرده ای دستباف اردبیل کف ابریشم طرح زیرخاکی پرده ای دستباف اردبیل کف ابریشم طرح زیرخاکی

پرده ای دستباف اردبیل کف ابریشم طرح زیرخاکی

آماده فروش

کد فرش : 41332
محل بافت : اردبیل
عرض : 173 سانتی متر
طول : 271 سانتی متر
رج : 45
طرح : زیرخاکی هندسی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

پرده ای دستبافت اردبیل نقشه هندسی زیر خاکی کف متن ابریشم اعلا باف