تابلو فرش دستباف تبریز تخت جمشید برجسته باف تولیدی مرتضویتابلو فرش دستباف تبریز تخت جمشید برجسته باف تولیدی مرتضوی

تابلو فرش دستباف تبریز تخت جمشید برجسته باف تولیدی مرتضوی

آماده فروش

کد فرش : 61832
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 60 سانتی متر
طول بدون قاب 115 سانتی متر
عرض با قاب : 81 سانتی متر
طول با قاب : 129 سانتی متر
رج : 50
طرح : تخت جمشید تولیدی مرتضوی
ابریشم : 30 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه تخت جمشید برجسته باف چله ابریشم تولیدی مرتضوی