کناره سوزنی گلیم قوچانکناره سوزنی گلیم قوچانکناره سوزنی گلیم قوچانکناره سوزنی گلیم قوچان

کناره سوزنی گلیم قوچان

فروخته شده

کد فرش : 80445
محل بافت : قوچان
عرض : 60 سانتی متر
طول : 187 سانتی متر
رج : 0
طرح : سه خشت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

کناره سوزنی باریک تمام پشم رنگ گیاهی