قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید فهوری نامی چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعیقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید فهوری نامی چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعیقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید فهوری نامی چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعیقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید فهوری نامی چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعیقالیچه دستباف تبریز نقشه جدید فهوری نامی چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعی

قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید فهوری نامی چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعی

آماده فروش

کد فرش : 22553
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 50
طرح : نامی - فهوری دو متن
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سه متر دستبافت تبریز نقشه جدید فهوری نامی دو متن چله و گل ابریشم پنجاه رج واقعی