تابلویی دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی هشتاد رجتابلویی دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی هشتاد رجتابلویی دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی هشتاد رج

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم نقشه گلدانی هشتاد رج

فروخته شده

کد فرش : 41334
محل بافت : قم
عرض : 39 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
رج : 80
طرح : گلدانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : بنفش
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم طرح گلدانی هشتادرج اعلا بافت و نفیس