تابلویی دستباف تمام ابریشم قم نقشه لچک گل تولیدی نوزادتابلویی دستباف تمام ابریشم قم نقشه لچک گل تولیدی نوزادتابلویی دستباف تمام ابریشم قم نقشه لچک گل تولیدی نوزاد

تابلویی دستباف تمام ابریشم قم نقشه لچک گل تولیدی نوزاد

آماده فروش

کد فرش : 41335
محل بافت : قم
عرض : 42 سانتی متر
طول : 62 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک گل نوزاد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلویی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی نوزاد طرح لچک گل