سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفان سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفان سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفان سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفان سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفان

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم گل و بلبل تولیدی بیطرفان

آماده فروش

کد فرش : 41336
محل بافت : قم
عرض : 60 سانتی متر
طول : 93 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل و بلبل
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : شکلاتی
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه زیبای گل و بلبل هشتاد رج