ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی ارمیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی ارمیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی ارمیذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی ارمی

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم تولیدی ارمی

آماده فروش

کد فرش : 41342
محل بافت : قم
عرض : 78 سانتی متر
طول : 120 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج کتیبه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بادمجانی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت تمام ابریشم قم نقشه ترنج کتیبه ای تولیدی ارمی