کناره سوزنی گلیم قوچانکناره سوزنی گلیم قوچانکناره سوزنی گلیم قوچان

کناره سوزنی گلیم قوچان

فروخته شده

کد فرش : 80446
محل بافت : قوچان
عرض : 64 سانتی متر
طول : 189 سانتی متر
رج : 0
طرح : کف ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : خردلی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

کناره سوزنی باریک تمام پشم رنگ گیاهی