نه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج تولیدی رنجبرینه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج تولیدی رنجبرینه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج تولیدی رنجبرینه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج تولیدی رنجبرینه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج تولیدی رنجبرینه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج تولیدی رنجبری

نه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج تولیدی رنجبری

آماده فروش

کد فرش : 41343
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 255 سانتی متر
طول : 350 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید سیزده متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 28 کیلوگرم

۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

نه متری دستبافت نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج واقعی تولیدی رنجبری اعلا بافت