شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 11119
محل بافت : تبریز
عرض : 206 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید علیا کتیبه ای چله و گل ابریشم