قالیچه گلیم شیرازی

قالیچه گلیم شیرازی

فروخته شده

کد فرش : 80327
محل بافت : شیراز
عرض : 117 سانتی متر
طول : 182 سانتی متر
رج : 0
طرح : هشت حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

قالیچه تمام پشم رنگ گیاهی