دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حسینی طرح ورساچه دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حسینی طرح ورساچه دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حسینی طرح ورساچه دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حسینی طرح ورساچه دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حسینی طرح ورساچه دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حسینی طرح ورساچه دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حسینی طرح ورساچه دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حسینی طرح ورساچه

دوازده متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی حسینی طرح ورساچه

آماده فروش

کد فرش : 41344
محل بافت : قم
عرض : 296 سانتی متر
طول : 398 سانتی متر
رج : 80
طرح : افشان سه رنگ ورساچه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 18 کیلوگرم

۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

دوازده متری دستبافت تمام ابریشم قم طرح سه رنگ ورساچه تولیدی حسنی