شش متری دستباف طرح جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم شش متری دستباف طرح جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم شش متری دستباف طرح جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم شش متری دستباف طرح جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم شش متری دستباف طرح جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم

شش متری دستباف طرح جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 11101
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 305 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید یازده متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری دستبافت نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج