ذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته باف کرک مرینوسذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته باف کرک مرینوسذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته باف کرک مرینوسذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته باف کرک مرینوس

ذرع و نیم دستباف سوزنی فرش سیرجان خشتی برجسته باف کرک مرینوس

آماده فروش

کد فرش : 41340
محل بافت : سیرجان
عرض : 149 سانتی متر
طول : 102 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته باف
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : شتری
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت گلیم گبه سیرجان نقشه خشتی برجسته بافت سفارشی باف