کناره گلیم ورنی طرح خشتی

کناره گلیم ورنی طرح خشتی

فروخته شده

کد فرش : 80364
محل بافت : دشت مغان
عرض : 72 سانتی متر
طول : 198 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

کناره دشت مغان ابریشمی