سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی تقی زاده اعلا بافسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی تقی زاده اعلا بافسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی تقی زاده اعلا بافسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی تقی زاده اعلا بافسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی تقی زاده اعلا بافسایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی تقی زاده اعلا باف

سایز پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی تقی زاده اعلا باف

آماده فروش

کد فرش : 41346
محل بافت : قم
عرض : 62 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنجی تقی زاده
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

سایز پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی تقی زاده اوستاد باف