ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید رضایی کف حاشیه ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید رضایی کف حاشیه ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید رضایی کف حاشیه ابریشم ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید رضایی کف حاشیه ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید رضایی کف حاشیه ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31385
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 160 سانتی متر
رج : 50
طرح : رضایی کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید رضایی کف حاشیه چله و گل ابریشم