ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید علیا گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید علیا گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید علیا گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید علیا گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریزطرح جدید علیا گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31386
محل بافت : تبریز
عرض : 106 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و نیم دستبافت تبریز نقشه جدید علیا گل ابریشم پنجاه رج