ذرع و چهارک دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشمذرع و چهارک دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشمذرع و چهارک دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشمذرع و چهارک دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم

ذرع و چهارک دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 41345
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 81 سانتی متر
طول : 126 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید هفت متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

ذرع و چارک دستبافت نقشه جدید ماهی پنج متن گل بریشم