نه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج نه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج نه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج نه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج نه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج نه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج

نه متری دستباف طرح جدید ماهی سیزده متن پنجاه رج

آماده فروش

کد فرش : 41347
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 253 سانتی متر
طول : 346 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید سیزده متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 30 کیلوگرم

۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

نه متری دستبافت نقشه جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج