شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح علیا جدید چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 11126
محل بافت : تبریز
عرض : 205 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم پنجاه رج