قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم شصت رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم شصت رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم شصت رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم شصت رجقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم شصت رج

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 22566
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 60
طرح : خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه چله و گل ابریشم شصت رج