تابلو فرش دستباف تمام ابریشم طرح وان یکاد تولیدی بیطرفان تابلو فرش دستباف تمام ابریشم طرح وان یکاد تولیدی بیطرفان

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم طرح وان یکاد تولیدی بیطرفان

آماده فروش

کد فرش : 41348
محل بافت : قم
عرض بدون قاب 35 سانتی متر
طول بدون قاب 94 سانتی متر
عرض با قاب : 52 سانتی متر
طول با قاب : 112 سانتی متر
رج : 80
طرح : وان یکاد تولیدی بیطرفان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سبز تیره
رنگ حاشیه : سبز روشن
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه وان یکاد ستونی اعلا بافت