تابلو فرش دستباف تمام ابریشم طرح وان یکاد ستونی تولیدی بیطرفان تابلو فرش دستباف تمام ابریشم طرح وان یکاد ستونی تولیدی بیطرفان

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم طرح وان یکاد ستونی تولیدی بیطرفان

آماده فروش

کد فرش : 41349
محل بافت : قم
عرض بدون قاب 34 سانتی متر
طول بدون قاب 93 سانتی متر
عرض با قاب : 55 سانتی متر
طول با قاب : 115 سانتی متر
رج : 80
طرح : وان یکاد تولیدی بیطرفان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : آبی تیره
رنگ حاشیه : آبی روشن
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی بیطرفان نقشه وان یکاد اعلا باف