شش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن پنجاه رج گل ابریشمشش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن پنجاه رج گل ابریشمشش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن پنجاه رج گل ابریشمشش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن پنجاه رج گل ابریشم

شش متری دستباف طرح جدید ماهی یازده متن پنجاه رج گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 11130
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 203 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید یازده متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت نقشه جدید ماهی گل ابریشم یازده متن جدید پنجاه رج تمام